Vedle uctění památky zesnulých bylo na programu ještě slavnostní otevření nového kolumbária. Písecká farnost Církve československé husitského ho vybudovala z bývalých garáží nákladem 1,5 milionu korun podle návrhu architekta Vratislava Vokurky. „Vzali jsme si úvěr, který budeme nyní po dvacet let splácet," poznamenala písecká děkanka Církve čs. husitské Miluše Štojdlová.

Ale vybudování nového kolumbária nebylo jedinými letošními stavebními akcemi v objektu sboru a celkové náklady tak dosáhly téměř dvou milionů korun. „Byl upraven dvůr a vybudováno sociální zařízení a sborová místnost. Protože v objektu je sídlo domácího hospice Athelas, konají se zde mimo jiné také setkání rodinných příslušníků klientů tohoto hospice," doplnila Miluše Štojdlová.

Kolumbárium v píseckém Husově sboru má ve srovnání s jinými poměrně dlouhou historii, kterou Miluše Štojdlová zmapovala podle kroniky: „Ze záznamů vyplývá, že jako první byla ve sboru uložena urna s popelem Hany, dcery faráře Bosáka. I když pohřeb žehem se více rozšířil až později, v roce 1948 zde bylo 69 schránek na urny a o tři roky později 80." Dosavadní prostory již přestávaly stačit, protože počet žádostí o tuto službu se neustále zvyšuje. Podle názoru děkanky píseckého sboru k tomu přispívá i skutečnost, že kolumbárium na Lesním hřbitově je na okraji města a starší nebo nemocní lidé se sem obtížně dopravují. Kolumbárium v Husově sboru je v těsném sousedství historického centra Písku. Potvrzuje to i reakce pozůstalých. Již při otevření bylo sedm schránek na urny obsazených.

V Písku je kromě kolumbária v Husově sboru ještě další na Lesním hřbitově, který spravují Městské služby Písek. Kromě Lesního hřbitova založeného v roce 1933, kde je přes tři tisíce hrobových míst, městské služby spravují ještě hřbitovy v obcích připojených k městu, a to v Semicích a Smrkovicích.