Dle záznamů v kronice města Mirovice z roku 1945 dorazili do Mirovic jako první američtí vojáci 9. 5. 1945 ve 23.45 hodin a rudoarmějci přijeli 11. 5. 1945 ve 14.05 hodin.

Pietní akt se koná 11. 5. - v den, kdy se tu potkaly tři armády (americká, sovětská a česká – čeští povstalci).

Letos, stejně jako v loňském roce, se pietního aktu zúčastnili kromě vedení města také členové klubu vojenské historie s historickou technikou.

Marie Hrdinová