Na první pohled působí jako nesourodá skupina. Jsou v ní bývalí starostové, hokejista, sbormistryně i duchovní. To, co je spojuje, je odvedená práce pro město. Milevsko jim za ni poděkovalo v úterý 28. října. U příležitosti vzniku republiky město předávalo stříbrné pamětní medaile.

Je na nich nápis Cum Gratia Magna Civitatis Milevsko neboli S velkým díkem města Milevska.

„Velký dík a tato pamětní medaile proto dnes a natrvalo patří osmi prvním, které si dovolíme představit a pozvat k nám," řekla moderátorka večera, studentka Daniela Tollingerová.

Mezi oceněnými jsou Josef Horký, Ladislav Kalina, Ivana Stráská, Ladislav Setikovský, Josef Novotný, Karel Paleček, Anděla Maršálková a Jakub Berka.

Stříbrné pamětní medaile město vydalo u příležitosti 830. výročí Milevska. Výtvarnou předlohou pro ně byly grafické práce milevského rodáka Františka Doubka a sochařsky je ztvárnil Vladimír Oppl.

JOSEF HORKÝ. „V roce 1989 se významně podílel na aktivitách Občasného fóra, v prvních svobodných volbách v roce 1990 byl pak zvolen starostou města a v prvním a asi nejsložitějším volebním období se významně podílel na novém formování práce města a městských orgánů. Dovolte mi pozvat prvního polistopadového starostu města Josefa Horkého," představila moderátorka.  

LADISLAV KALINA. „Na samém počátku polistopadové éry se stal na několik měsíců tajemníkem městského úřadu. V roce 1994 byl zvolen starostou města a byl jím až do roku 1998. Zasloužil se o další rozvoj města a v následujících letech se pak podílel na organizaci kulturního života. Dovolte mi pozvat starostu města z let 1994 – 1998 Ladislava Kalinu," řekla moderátorka večera Daniela Tollingerová.  

IVANA STRÁSKÁ. „V roce 1998 usedla na pomyslný městský trůn první žena v historii a její působení bylo osmileté a velmi úspěšné. Město se pod jejím vedením významně posunulo vpřed v mnoha směrech. V roce 2008 pak přešla do významné krajské funkce a je v ní dosud. Dovolte mi pozvat náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje Ivanu Stráskou," řekla Daniela Tollingerová.  

LADISLAV SETIKOVSKÝ. „Město musí mít svého starostu či starostku, ale oni potřebují ke své práci velmi podstatnou pomoc. Tou je dobře fungující městský úřad. Náš další host úspěšně stál v čele milevského městského úřadu po více než deset let v době hledání a změn. Dovolte mi pozvat tajemníka milevského městského úřadu z let 1993 až 2003 Ladislava Setikovského," uvedla moderátorka večera.  

KAREL PALEČEK. „Milevský hokej byl a stále je velký fenomén a letos slaví jubileum. Náš další host byl u jeho velkých kroků od svého mladí, nejprve jako hráč, který začínal ještě na zamrzlém rybníku Kuklík, ale zejména později jako trenér, který stál na lavičce v jeho hvězdných hodinách. Byl u jeho největších úspěchů v sedmdesátých letech a ještě později působil jako dlouholetý funkcionář. Málokdo udělal pro hokej a jeho místo v milevském sportu tolik jako Karel Paleček," pozvala k pódiu dalšího oceněného moderátorka Daniela Tollingerová.  

ANDĚLA MARŠÁLKOVÁ. „Naše město často používá přívlastku „město vzduchotechniky", „město hokeje", ale v posledních desetiletích by mohlo bez velkého ostychu používat i přívlastek „město sborového zpěvu". Milevské sbory totiž dosáhly mimořádných kvalit a mnoha významných úspěchů i mezinárodních a pravidelně obohacují kulturní život města. Vděčíme za to jistě mnohým, ale jedné osobě bez velkých pochyb, dlouholeté sbormistryni a hybatelce všeho dění na milevské pěvecké a hudební scéně Anděle Maršálkové," uvedla moderátorka Daniela Tollingerová.  

JAKUB BERKA. „Když před více než rokem odcházel z Milevska do dalšího působiště, říkali jsme si mnozí, že je to velká ztráta pro město, pro jeho kulturní život, pro milevskou farnost. Ale ono to samozřejmě všechno žije dobře dál, tak, jak už to bývá. Jenže možná tak dobře právě díky tomu, co za dvanáct let působení tady u nás udělal pro kulturu, pro duchovní život a zejména pro konkrétní lidi dnes již bývalý milevský děkan Jakub Berka," pozvala dalšího oceněného moderátorka. 

JOSEF NOVOTNÝ, bývalý učitel a ředitel milevského gymnázia, se na předávání medailí nedostal. Město mu ocenění dodatečně předá.