Celkem 19 žen a jeden muž napekli dobroty, které byly všemi ochutnány a ohodnoceny. Vítězů bylo hned několik, neboť se sešlo více výherců se stejným počtem hlasů. Ženy pak dostaly od zástupců obce petrklíč, v krátkém programu vystoupili naši nejmenší a všichni jsme strávili příjemné odpoledne.

Ivana Dolejšková