Pod vedením svých třídních učitelek Jany Velátové a Pavlíny Kováříkové tu třeťáci pro ostatní žáky školy a také pro rodiče sehráli operku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O dvanácti měsíčkách. A měli velký úspěch. „Nacvičovali jsme od října každý týden jednu hodinu a poslední měsíc tři hodiny týdně," říká učitelka Jana Velátová. Pro třeťáky to nebyla první zkušenost. Loni 2. A hrála Budulínka a 2. D Červenou Karkulku.