Botanická zahrada při VOŠ a Střední zemědělské škole Tábor nedávno dostala od města tři dotace. Necelých 40 tisíc na expozici okrasných trav a severoamerických třapatkovek, 40 tisíc na založení japonské zahrady v části věnované cizokrajným druhům dřevin a bylin. Třetí dotace ve výši 10 tisíc pomůže zaplatit brigádníka, díky tomu pak přes léto prodloužit otevírací dobu botanické zahrady ve všední den do 18 hodin, otevřeno bude i o víkendech.

Otevřeno je od 7 do 16.30 hodin, a to každý všední den. O víkendech a svátcích bude zavřeno.

Prodloužení otevírací doby nastane až v měsících červenci a srpnu ve všední dny 7 - 18 h, o víkendech 10 - 17 h.

Vstup do venkovního areálu je volný. Skleníky dle vládního nařízení zůstávají nadále uzavřeny.

Táborská botanická zahrada byla založena jako druhá botanická zahrada v Čechách (starší je pouze univerzitní botanická zahrada v Praze Na Slupi) v roce 1866 při Královské české vyšší hospodářské a průmyslové zemské škole v Táboře (dnes VOŠ a SZeŠ Tábor), zřízené usnesením zemského sněmu království Českého ze dne 17. 2. 1866. V prvním roce založení měřila botanická zahrada kromě přilehlého parku 3 626 m2. V současnosti zaujímá plochu 2,5 ha. Pozemky, na kterých se zahrada i se školou nacházejí, patří městu Tábor. Botanická zahrada, jelikož spadá pod VOŠ a SZeš Tábor, je zde pouze v pronájmu. Co se týče skleníků – dva jsou v majetku města a město je spravuje, větší expoziční skleník patří Jihočeskému kraji. Správní budova botanické zahrady patří městu Tábor.