Výstavy se účastní třicet umělců. Jsou to jednak členové skupiny česko-slovenských surrealistů a jejich zahraniční přátelé a známější, méně známí i dosud zcela neznámí představitelé art brut, mediumního umění, spiritismu apod. Zatímco díla členů skupiny jsou vesměs nedávného data, výtvory art brut zahrnují období celého uplynulého století až do současnosti. Na snímku jsou kurátoři výstavy surrealista, spisovatel a překladatel Bruno Solařík (vlevo) a  básník a výtvarník, člen surrealistické skupiny Josef Janda. Oba zdůraznili, že není náhoda, že expozici hostí Prácheňské muzeum v Písku. Konalo se zde už nejmíň deset individuálních i společných výstav spojených se surrealismem.