Na akci, kterou pořádalo občanské sdružení Spolek nadšenců Sepekov, se sešlo přes padesát  dětí v doprovodu rodičů i prarodičů. Za krásného slunečného počasí  si děti užívaly odpoledne plné zábavy, soutěží, kreslení na chodník a nakonec tančily na diskotéce. Odměnou jim byly sladkosti a dárkové předměty od sponzorů, kterým tímto spolek nadšenců mnohokrát děkuje za podporu a přízeň.