Průvodcem jim byl zdejší představený Mikuláš Selvek a průvodkyně Petra Staňková. Ti hosty provedli klášterní bazilikou, barokní prelaturou s expozicí ze života premonstrátů a Latinskou školou se vzácnou knihovnou.