Konaly se v Palackého sadech a nabídly řadu hudebních a tanečních vystoupení, různé kreativní tvoření i hry.
Během odpoledního programu se představily hlavně písecké oddíly a spolky, a to například Flash dance Labuť, AC Sole, Z.I.P. Písek, Mažoretky Písek, Rozálie, ale také historický šerm, orientální tanec nebo canisterapeutické středisko Hafík.