Alšovo náměstí se proměnilo ve Sluneční zátoku, ve které městská knihovna společně s píseckými skauty připravila zajímavé akce pro děti i dospělé.

Stála zde teepee, ve kterých byly tvořivé dílny pro kluky a děvčata, nebo se konal čtenářský maraton knih Jaroslava Foglara. Nechyběly slavnostní nástup skautů, střelba z luku a opékání špekáčků na táborovém ohni.

V klubovně knihovny byla výstava skautských kronik a dalších archiválií. Se zájmem si ji prohlédl také Tomáš Franců, jehož rodiče byly v meziválečném období velmi aktivními skauty.K nejstarším vystaveným pronikám a zápisů patřily ty z roku 1919 a 1924.