Mnozí z nich měli psí doprovod. Lidé vycházeli na vrchol ale i z jiných míst města. Jejich účast na tradičním Silvestrovském výstupu na Mehelník jim na vrchu potvrzují organizátoři. Každý dostane malou upomínku, teplý čaj a může si také opéci špekáček. Připraveny jsou i dárky pro nejvzdálenějšího účastníka z ČR a ze zahraničí, nejstaršího a nejmladšího účastníka, ale i věnec buřtů pro jednoho vylosovaného pejska, které dostanou na Nový rok. Této akce se tradičně účastní téměř dva tisíce návštěvníků.