Přítomna byla delegace partnerského města Velký Krtíš v čele s primátorem Daliborem Surkošem, dále písečtí zastupitelé a podnikatelé. Mezi hosty byli například písečtí rodáci publicistka Hana Ševčíková nebo amatérský historik Richard Praus. Starostka Eva Vanžurová a místostarosta Petr Hladík seznámili přítomné s významnými investičními akcemi loňského a letošního roku. Předsedkyně Jihočeské hospodářské komory Kateřina Rybaříkové ocenila podporu města místním podnikatelům.

V kulturním programu zahrálo flétnové trio Evy Holubové a na závěr setkání předaly učitelky ZUŠ Marcela Uhrová a Lenka Termannová dar městu v podobě obrazu,