Zastupitelé tady pracují s malým obecním rozpočtem obezřetně, ale prozíravě. „V roce 2013 jsme rekonstruovali místní cesty za částku kolem jedenácti milionů korun. Dostali jsme na ně evropskou dotaci, kdy spoluúčast obce byla deset procent. Peníze, kterými jsme se podíleli, nám ale vrátili, proto jsme se rozhodli je použít na dofinancování letošních projektů," vysvětlil Jiří Fišer.

Díky dalším získaným dotacím se totiž letos pustili do několika náročných projektů. „Nejnáročnějším je rekonstrukce obecního rybníka, kde se teď dokončuje oprava staré hráze, která se už chýlí ke kolaudaci. Musíme ji stihnout, než začnou  Schwarzenbergští lovit rybník Silvestr, protože sem z něj nateče Jickovickým potokem voda. A vypouštění plánují na 13. října," vysvětlil Jiří Fišer.

Rybník byl podle jeho slov vypuštěný dva roky, protože příprava projektu byla náročná. Celkové náklady se pohybují kolem 11,5 milionu korun. Do projektu se mohla obec pustit díky získané dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, která měla být původně 8,2 milionu, ale protože bylo třeba udělat více prací, než se původně předpokládalo, ministerstvo vyhovělo žádosti o navýšení na 10,4 milionu korun, takže spoluúčast obce je deset procent.

„Od roku 1989 byl rybník letos bagrovaný potřetí. Nejvíce byl zanesený bahnem při povodních v roce 2002 a 2013. K čištění rybníka došlo mezi roky 1992 až 2014 dvakrát. Nikdy ale nebyly provedeny práce v takovém rozsahu jako letos," doplnil Jiří Fišer. Letos byla zrekonstruovaná hráz a vybudován nový bezpečnostní přeliv, ale také nové zatrubnění  a průtlak hrází. Dlouhodobé sucho sice pomohlo pracovníkům snadněji odstranit nánosy bahna, ale vypuštěný rybník komplikoval život lidem v jeho okolí, kteří si museli více hlídat množství vody ve studních. Na napuštění rybníka se těší    i Veronika Hlavínová. „Už aby to bylo," říká.

Výdajů má ale obec letos více. Dalších 2,5 milionu korun bude stát  stabilizace skalního svahu v části obce Draha.  „Hrozil tam sesuv bloku kamene a ohrožoval pětičlennou rodinu, která tam žije trvale. Mohlo by dojít k jejich poranění nebo poškození domu, proto jsme byli rádi, že se nám podařilo získat  dotaci od ministerstva pro životní prostředí, kde byla spoluúčast obce deset procent," doplnil Jiří Fišer. Práce začaly koncem srpna a hotové by měly být do konce října. Dalších 1,9 milionu korun bude stát výstavba tří půdních bytů nad obecním úřadem. I v tomto případě jim pomůže dotace od ministerstva pro místní rozvoj, která bude činit 1,65 milionu korun. „Rekonstrukce rybníka je druhou největší akcí od roku 1989. Největší byla v letech 2008 až 2009 výstavba víceúčelové budovy, která stála kolem 13,5 milionu korun.  Jsou tady kanceláře obecního úřadu, knihovna, informační centrum a hasičská zbrojnice, ve které mají hasiči potřebné zázemí. Nad tím jsou velké půdní prostory," konstatoval Jiří Fišer. Dva byty budou 3+kk a jeden 2+kk. Projekt na ně připravil architekt Luboš Vaniš, který bude dělat i stavební dozor. Stavební firma Polata je slíbila vybudovat do dvou měsíců.

Letošní aktivity obce tím ale nekončí. Obecní budova hospody U Kaštanu dostane nové zastřešení a bude dokončeno zrestaurování kříže a jeho navrácení před kapli Nanebevzetí Panny Marie a rekonstrukce dveří v kapli. O další plány není nouze ani do budoucna.

O obci

Obec Jickovice letos slaví 795. výročí od první písemné zmínky  z roku 1220. Patří mezi nejstarší obce kolem orlické přehrady.
-  V současné době tu žije kolem 120 stálých obyvatel, z toho kolem dvaceti dětí.
-  Z 88 čísel popisných v obci jich patří přes jednu třetinu rekreantům.
-  V místní části Varta je devět domů, z nichž jsou čtyři místních obyvatel a pět patří chalupářům.
-  Dalších 42 evidenčních čísel patří chatám a rekreačním objektům.
-  V obci dobře pracuje sbor dobrovolných hasičů, který má kromě mužů také družstva žen  a dětí. Hasiči pomáhají v obci       s pořádáním většiny kulturních   a sportovních akcí a umí přiložit ruce k dílu, když je třeba. Vloni oslavili 110. výročí od založení sboru.
-  Autobusovou dopravu zajišťují čtyři pravidelné spoje do  Milevska a zpátky. V úterý a ve čtvrtek je možné objednat spoj na zavolání.
-  Do školky vozí rodiče děti do Kostelce nad Vltavou a někteří do Milevska, kam dojíždějí děti do školy.
-  Pracovní příležitosti jsou v zemědělské činnosti v ZD Velká  a u dvou místních soukromých hospodářů.

-  Obchod a pohostinství je v obci.

ANKETA: Myslíte si, že by se mělo v obci něco zlepšit?

Veronika Hlavínová

Je nás tady málo, tak by bylo hezké, kdyby se tu zlepšily mezilidské vztahy. Někteří lidé by se měli nad sebou zamyslet a snažit se víc s ostatními mluvit, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Jinak se nám tady žije hezky.

Jaroslav Mára

Jsme malá obec a musíme si tady všichni vzájemně pomáhat, aby se tady dobře žilo. Proto je třeba, aby spolu lidé více mluvili             a zlepšili vzájemné chování mezi sebou.