Na ZŠ Jana Husa v Písku usedlo do lavic celkem sedm tříd, tři první a čtyři druhé.

Po tomto náročném období se konečně žáci 1. a 2. třídy mohli dne 18. 11. 2020 vrátit zpět do školy. Tolik rozzářených dětských tvářiček najednou jsme snad ve škole ještě neviděli. Doufejme, že jim ta radost vydrží ještě hooodně dlouho. Prvňákům a druhákům přejeme spoustu krásných zážitků ze školního prostředí, hezké známky a především, aby se jim ve škole stále líbilo. Držíme palečky i ostatním žákům školou povinným, aby také v brzké době mohli usednout do svých školních lavic a čerpat nové vědomosti přímo z úst svých učitelek. (Michaela Vejšická, učitelka. 1. třídy ZŠ Mirovice)

Děti se po měsíci distanční výuky nemohly dočkat. Nejvíc jim chyběla paní učitelka, spolužáci i učení a škola. Výuka formou videokonferencí byla podle nich náročná a méně zábavná. „Někdy se nám sekal počítač a bylo špatné připojení. Také jsem občas neslyšela paní učitelku nebo ona mě,“ říká Klárka z 2.A za přitakávání spolužáků. Matěj ze stejné třídy neměl online výuku doma jako ostatní, ale navštěvoval ZŠ J. K. Tyla, kam mohly chodit děti pracovníků integrovaného záchranného systému. Ani to ale nebylo takové, jako být se svými spolužáky.

Třídní učitelka 2.A Magdalena Hartvichová už se také zpátky do školy těšila. „Osobní kontakt s dětmi je úplně něco jiného než je sledovat přes počítač v jednotlivých okýnkách. Kromě toho jsem pořád musela opakovat, kdo si má zapnout nebo vypnout mikrofon. Bylo to náročné,“ shrnula.

Uplynulý měsíc byl navíc ještě složitější než jarní karanténa. „Poprvé to bylo po pololetí, kdy jsme měli velkou část látky probranou a mohli jsme opakovat. Tento školní rok jsme toho moc nového nestihli,“ zmínila Magdalena Hartvichová.
Letošní prvňáčci si zatím školy moc neužili, a tak se do ní včera hodně těšili. Ani vstávání jim nevadilo. Těšili se na paní učitelku i kamarády. Třídní učitelka 1.B ZŠ Jana Husa Písek Olga Kortanová už se nemohla dočkat klasické výuky. Forma videokonferencí ji zvlášť v první třídě nemůže nahradit. „Dělali jsme, co šlo, a látku jsme probrali. Nejsme naštěstí ve skluzu s učivem,“ poznamenala.

První a druhé třídy se učí jen dopoledne, nemají tělocvik či hudební výchovu.

ZŠ Mirovice - Být poprvé ve škole, to je velká událost. Vždyť škola je místem, kde se naučíš mnohému, co budeš ve svém životě potřebovat. Prvňáčkové si ten pobyt ve škole zatím moc neužili. Vždyť i letošní žáci druhé třídy přišli o spoustu zážitků ze své 1. třídy. Koronavirová doba dětem opět přinesla další vládní opatření, nařízení a uzavření škol.

Jak nám to vláda mohla udělat? Jak nejmladší žáci zvládnou povinnou distanční výuku? Mají všechny rodiny potřebné vybavení pro on-line vyučování? Jak druháci doženou zameškané jarní učivo? Jak se prvňáci naučí správné technice čtení a psaní Tohle vážně nemůžeme zvládnout! – zaznělo z úst ne jedné paní učitelky.

Druháci a jejich rodiče sice už nějaké zkušenosti z uzavření škol měli. Pro rodiče prvňáčků nastalo náročné období. Rychle se naučit orientovat se ve školním systému Bakaláři, nainstalovat do svých počítačů, tabletů, či mobilních telefonů aplikaci Microsoft Teams pro on-line výuku a naučit se v ní pracovat.

Rodičům nejmladších žáků patří velké poděkování za to, že byli svým dětem oporou, pomáhali jim s výukou, byli nápomocni učitelkám, když se i nám občas úplně nedařilo přemoci PC techniku. Ale zvládli jsme to! My všichni jsme to zvládli!