Yn Lok Eldev An Lok, 200 zbraní, Inspiro, Nohama nad zemí a Naven, to jsou jména skupin, které zahrály v sobotu na Podčára festu 2012 v Divadle Pod čarou.