Poslední letošní vítání nových občánků se uskuteční 14. prosince, podle nového zákona rodiče musí o pozvání na tuto akci sami požádat na odboru školství a kultury MÚ Písek.