„Dávám ti ránu tesákem, abys byl dobrým lesákem. Dávám ti ránu druhou, abys byl lesu dobrým sluhou. Dávám ti ránu třetí, abys k lásce k lesu vedl i své děti.“

Toto přání od starších studentů Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek slyšeli ve čtvrtek studenti prvního ročníku školy. Prváci také museli vypít zvláštní nápoj, z něhož se jim dělalo špatně. Pro ty, kteří by nutkání ke zvracení nevydrželi, byl připraven kbelík. Studenti v pití nápoje ale nezůstali sami, ochutnal ho i ředitel školy František Bušina.

Noví lesáci si také vyslechli desatero lesáka, podle něhož by se měli chovat.

„Učením se neunavuj, na svůj cíl však pamatuj. V tradici školy pokračuj. Čest svou vždy mužně braň. Přírodu a její tvory chraň. Myslivecky lov a jednej, jak se sluší. Myslivcem buď tělem i duší,“ jsou jen některá z pravidel, která by měli dodržovat studenti, kteří právě ve čtvrtek získali právo nosit lesnickou uniformu.