Cvičební sestava nabízí velmi pestrý výběr prvků. Rozmístění je navrženo tak, aby na hřišti mohlo cvičit akrobatické prvky najednou i několik lidí.

Hřiště si ve čtvrtek vyzkoušeli členové skupiny Free Workout Písek, kteří se na jeho přípravě podíleli.

„Město Písek se rozhodlo podpořit zájem mladých lidí o adrenalinové sporty tím, že vybuduje prostor, kde by mohly být provozovány. Jako nejvhodnější místo pro tyto aktivity byla vybrána lokalita Výstaviště – letní kino", říká místostarostka města Hana Rambousová.

Celkové náklady na vybudování I. etapy činily necelých 200 tisíc korun. Projekt regenerace areálu letního kina je rozpracován do pěti etap, které budou prováděny postupně a budou se odvíjet od finančních možností rozpočtu města.

Hrubý odhad nákladů na vybudování všech etap je zhruba 6,5 milionu korun.