„Minulý pátek jsme od dodavatele opravy zhruba kilometrového úseku cyklostezky, kterým byla akciová společnost Lesostavby Třeboň, převzali hotové dílo. V úterý odpoledne se však nad touto lokalitou přehnal přívalový déšť a některé úseky vážně poškodil," informoval o situaci Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje Městského úřadu v Písku.

Nejvíce škod napáchal rozvodněný Vrcovický potok, který poničil nejen povrch stezky, ale také podkladové vrstvy. Škodil však nejen potok, ale také voda valící se z okolní stráně. Obrubníky kolem cyklostezky vydržely, jinak by škody byly zřejmě ještě větší. Voda na šesti místech narušila také tu část cyklostezky, kterou se město chystalo opravit na podzim.

Škody se teprve vyčíslují, ale mohou dosáhnout až půl milionu korun. Opravy budou hrazeny i z pojištění. „Cyklostezka není uzavřená, ale je třeba ji projíždět či procházet s maximální opatrností. Opravy začnou co nejdříve, zaměstnanci Městských služeb Písek hned včera zatím odstraňovali nánosy bahna," uvedl Petr Jelínek.

Sedláčkova stezka pojmenovaná po historiku Augustu Sedláčkovi vede podél řeky Otavy z Písku ke hradu Zvíkovu a byla vybudována v letech 1924 – 1928. Od roku 2006 se v modifikované trase o délce 35 km renovuje jako cyklostezka.

Na bezpečný průjezd nebo průchod Sedláčkovou cyklostezkou v úseku k plynové lávce si cyklisté a pěší turisté musí nějakou dobu počkat. I když je cyklostezka pojištěná, město musí počítat s další investicí.

Přitom v minulém týdnu dokončená oprava stála 543 tisíc korun. „Všechny poškozené části povrchu cyklostezky byly opraveny, dorovnány a zhutněny. V místech zúžení je hrana zpevněna osazením kamenných obrub a obnoven je kryt ze štěrkopísku, což přispělo k rozšíření stezky. Mostek dostal nový betonový povrch a sanovaly se dřevěné části. Mostek, který je určitě ozdobou cyklostezky, živel naštěstí nepoškodil," uvedl Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje Městského úřadu v Písku.

Historická Sedláčkova stezka se stala součástí páteřní Otavské cyklistické cesty. Z Písku vede přes zastavení u zahradní restaurace U Sulana a plynovou lávku k hájence Doupata, odkud je možné se po modré značce dostat k soutoku Lomnice a Otavy, a konečná je u královského hradu Zvíkov.

Na obnově cyklostezky se v uplynulých letech finančně podílely město Písek, Státní fond dopravní infrastruktury a Jihočeský kraj spolu s Nadací Jihočeské cyklostezky.