„Pokud vše půjde bez problémů, stavba plaveckého bazénu by mohla začít ke konci příštího roku," uvedla architektka Petra Trambová, radní za TOP 09 a vedoucí pracovní skupiny pro nový bazén.

Ještě před tím bude vypsáno jednací řízení bez zveřejnění. „Pozveme autory prvních tří návrhů tak, jak je po výběrovém řízení navrhla komise a schválila rada města. Autoři budou obhajovat své návrhy před radními," vysvětlil Petr Kouřimský z odboru správy majetku MÚ.

Na středečním veřejném projednávání návrhů na plavecký bazén v Debatních trámech Sladovny Písek se do diskuze zapojila také veřejnost. Jeden z dotazů se týkal kapacity parkoviště i vzhledem k sousednímu fotbalovému areálu. „Souběh akcí na obou sportovištích bude spíše ojedinělý. Je tady rezerva v travnaté ploše a navíc se počítá s vybudováním podchodu pod tratí. Řidiči tak využijí i parkoviště na Výstavišti," připomněl městský architekt Josef Zábranský.

Spokojený odcházel z besedy záchranář Jiří Knotek: „Jsem rád, že architekti reagovali na naši připomínku, aby část bazénu měla hloubku kolem sedmi metrů. Děti se tak lépe naučí plavat."

Architektonickou soutěž zhodnotila Petra Trambová jako vydařenou. „Byla to přehlídka zvučných jmen současné architektury. Jsem ráda, že jsme se na vítězném návrhu shodli," podotkla.

Autoři třech vítězných návrhů nového bazénu měli na vernisáži ve Sladovně možnost svou práci prezentovat. Za každý ateliér dorazil zástupce a krátce svůj návrh představil.

První dostal slovo Patrik Tuza z ateliéru A Plus z Brna, který se umístil na třetím místě. „Rádi děláme sportovní stavby, jelikož máme všichni ve firmě ke sportu kladný vztah," zmínil na úvod a pokračoval.

„Snažili jsme se lokalitu, kde má stát nový bazén, co nejlépe zmapovat. Vyšlo nám, že by stavba měla být atriového typu. Řekli jsme si, že se pokusíme o něco hravého, využili jsme geometrických prvků. Zároveň jsme se však snažili, aby byl návrh dostatečně umírněný, aby byla stavba vnímána dobře i za desítky let," konstatoval architekt Patrik Tuza.

Druhé místo obsadili sourozenci Andrea Ambrovičová Mikulajová a Juraj Mikulaj z Bratislavy, kteří, jak přiznali, nikdy předtím v Písku nebyli. „Chtěli jsme, aby v areálu byla pohoda a ticho, proto jsme se snažili odčlenit bazén od frekventované silnice. Velkou stavbu jsme se snažili navrhnout tak, aby opticky působila menší," podotkla Andrea Ambrovičová Mikulajová.

Za vítězný pražský atelier Projektil dorazil architekt Roman Brychta. Jako velké omezení zmínil finanční limit, který byl dvě stě milionů korun. „Bylo to tak na hraně, proto jsme se snažili být co nejskromnější. Chtěli jsme vytvořit intimní prostředí, ve kterém se budou návštěvníci cítit příjemně," uvedl Roman Brychta s tím, že při navrhování využili jižního svahu, který zde je.

Návrhy nového bazénu přihlášené do architektonické soutěže si mohou zájemci prohlédnout v Debatních trámech písecké Sladovny až do 6. října.