Prácheňské muzeum obvykle bývá během ledna a února pro veřejnost zavřené. Letos udělalo výjimku, aby si mohli lidé prohlédnout ty nejzajímavější nálezy z výzkumu dálnice D4. Muzejní archeologové se dva uplynulé roky pohybovali v okolí Čimelic a Mirotic na trase budoucí dálnice do Prahy a za tu dobu nashromáždili desítky tisíc nálezů.

Na celém zkoumaném úseku v okolí Mirotic a Čimelic až po letenskou křižovatku spolupracuje Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prácheňské muzeum v Písku. Výstava přibližuje atmosféru výzkumu a soustředí se rovněž na metody archeologické práce. Návštěvník se tak dozví, jak probíhá například následné zpracování nálezů a vzorků v laboratořích. To hlavní jsou ale především samotné nálezy, tedy zejména keramické a kovové předměty, jako jsou přesleny, oděvní spony, opaskové zápony, jehlice, náramky či mince a dokonce i skleněné korálky. Jak uvádí archeolog Tomáš Hiltscher, naprostá většina nálezů pochází z doby železné. "Tři zkoumaná sídliště náležela do doby halštatské, tedy 7. až 6. století před naším letopočtem. Na jednom sídlišti potom lidé žili někdy od 2. století před naším letopočtem do 1. století po Kristu,“ přibližuje dataci předmětů archeolog Tomáš Hiltscher, který měl celý výzkum po technické stránce na starosti a zároveň je kurátorem výstavy.

Vítání občánků v Písku.
VIDEO: V písecké obřadní síni vítali nové občánky. Podívejte se

Možnost spatřit dílčí část nálezů z dálnice nyní přímo v Písku je unikátní, protože velká výstava o celém výzkumu se chystá v krajském městě až na rok 2026. Výzkum pod vedením docenta Ondřeje Chvojky probíhal v letech 2020-2021, různé specializované analýzy zajišťuje Jihočeská univerzita a Archeologický ústav v Praze. Na terénní části výzkumu se podílely desítky lidí, často brigádníků. Další desítky osob provádějí zpracování vzorků a laboratorní práce.

Na výstavě jsou po předchozí domluvě vítány také školní skupiny, kterým muzeum nabízí stručné komentované prohlídky, možnost setkání s archeologem a drobnou pátrací hru po výstavě s pomocí tabletů. Jako doprovodnou akci pořádá muzeum přednášku ve čtvrtek 2. února od 16 hodin, kterou pronesou již zmíněný Tomáš Hiltscher a jeho kolegyně Erika Průchová.

Výstava Dálnicí do pravěku bude v Malých výstavních síních muzea přístupná do 5. února, a to denně včetně pondělí v časech od 9 do 15.30 hodin. Zbytek muzea zůstává uzavřen.