Návštěvníci si mohli poslechnout literárně hudební a meditační pásmo, jehož autorkou byla Pavla Dvořáková, předsedkyně klubu La Ponto. Hovořilo se mimo jiné o vánočních tradicích na Prácheňsku a na jihu Čech, kde při přednesu byla její pomocnicí Miroslava Všetečková.

V programu mimo jiné zazněla vánoční skladba, jejímž autorem je významný písecký skladatel, muzikant, pedagog a zakladatel pěveckého sboru Otavan František Gregora. Partitura není ve fondech městské knihovny ani knihovny Prácheňského muzea. „Mám k této skladbě i osobní vztah. Zjistila jsem totiž, že moje rodina bydlí v místě, kde stával dům Františka Gregory," připomněla zajímavost Pavla Dvořáková.

Výuka esperanta v Písku má dlouholetou tradici. Klub La Ponto, který sdružuje zájemce o esperanto z celého Prácheňska, byl založen již před 108 lety. Tento mezinárodní jazyk dává možnost kontaktu s lidmi z nejrůznějších zemí, kteří se chtějí poznávat a přátelit. „Esperanto podle mého názoru přináší nejen možnost dorozumění, ale také kulturní obohacení. V současné době v médiích převládá kultura z anglicky mluvícího světa, jako kdyby jiné země neměly v kultuře čím se pochlubit. Esperanto nabízí možnost poznání i života minorit," myslí si Pavla Dvořáková, předsedkyně klubu La Ponto. 

S obrazy Václava Švejcara

Součástí programu matiné klubu La Ponto bylo také představení kalendáře pro příští rok s obrazy píseckého malíře Václava Švejcara. „Je to již devátý kalendář a jsou v něm zařazeny obrazy, které ještě v této podobě nebyly publikovány," uvedla manželka předčasně zesnulého umělce Michaela Švejcarová (vlevo), která je na snímku s dlouholetou členkou klubu píseckých esperantistů Zdenou Folkovou. Václav Švejcar po absolvování ČVÚT byl námořním důstojníkem na zaoceánských lodích. Okouzlila ho mystická krása moře a k obratu v jeho myšlení rozhodujícím způsobem přispěl zážitek v africkém přístavu. Vystavoval na různých místech v ČR včetně Písku, ale také v Rakousku a USA. Nadaný umělec zemřel ve věku 46 let po těžké nemoci 25. prosince 2008.