Přivítali je starosta Mišovic, pod které Pohoří patří, Vladimír Čelakovský a kronikář obce Pavel Suček, který se  o podobu muzea nejvíce zasadil. „Bez podpory obce a vstřícnosti jejího vedení by se ale myšlenku zřídit muzeum uskutečnit nepodařilo," konstatoval Pavel Suček.

Po sekcích Živá a neživá příroda a Život a dílo regionálního historika Jana Tomana se tak doplňuje historický popis oblasti kolem Mirovic. Nápad vedení obce Mišovice zřídit muzeum v bývalé škole, kde se již čtyřicet let nevyučuje,  se líbí i místostarostce Mirovic Marii Hrdinové. Podle ní je otevření Muzea Mirovicka historickým mezníkem.

Na propagaci regionu dále spolupracují obce Myštice, Minice, Rakovice, Horosedly a Myslín. Mezi hosty byl také ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek, který byl při zrodu expozice, a syn historika Jana Tomana, od jehož úmrtí letos uplyne dvacet let, Jan Toman. Zajímavou událost si nenechala ujít například  i letos osmdesátiletá bývalá žačka pohořské školy a rodačka z Mišovic Miloslava Hanzlíková, rozená Trčová, která se provdala do Myštic. Se zaujetím se v doprovodu dcery zastavovala   u mnoha vitrín, kde na starých fotografiích poznávala objekty  a často i osoby.

Další společnou akcí obcí podporujících propagaci Mirovicka bude turistická vycházka v sobotu 27. srpna. „Pro zájemce bude na startu v Mirovicích připravena mapka s vyznačením dvou tras a popisem historických zajímavostí v jednotlivých obcích. Trasy povedou samozřejmě také přes Pohoří a Muzeum Mirovicka bude pro účastníky otevřené," upřesnila Marie Hrdinová.