V centru Písku bylo rozmístěno několik stanovišť a na každém z nich si musel tým složený z dětí z prvního či druhého stupně poradit s nějakým úrazem nebo zdravotním problémem.

Akci pro mladé zdravotníky pravidelně pořádá písecký oblastní spolek Českého červeného kříže.