Městys žákům Základní školy a Mateřské školy Sepekov poděkoval za úspěšnou reprezentaci obce v krajských soutěžích.

Z rukou starosty Josefa Himla a matrikářky Ivany Šťastné převzali úspěšní řešitelé olympiád a soutěží ocenění v podobě knih, vědomostních společenských her a drobných dárků. Členové redakčního týmu školního časopisu Školní výQět obdrželi dort a na svůj úspěch si připili dětským šampaňským.

Oceněni byli:
Anežka Plíhalová ze 6. třídy, která po vítězství v okresním kole zeměpisné olympiády získala první místo v krajském kole zeměpisné olympiády a dále postoupila do Prahy na soutěž Eurorébus.
Tereza Čunátová ze 7. třídy, která zvítězila v krajském kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, a to za hudebního doprovodu Terezy Šebíkové z 9. třídy.
Diana Benediktová z 9.třídy, která postoupila z okresního do krajského kola fyzikální olympiády,  kde se umístila na 32. místě.
Redakční rada školního časopisu Školní výQět, který získal čestné uznání za práci v soutěži o nejlepší školní časopis ve složení: Tereza Šebíková – šéfredaktorka, Pavlína Váchová, Diana Benediktová, Bohumíra Rybáková, Klára Peterková, Kateřina Hanusová, Vít Urban, Ivan Bambuškar, Michal Pecka, Martina Váchová.