Najdeme tu kostelíky a venkovská stavení i jejich detaily, které jsou namalované jemnými odstíny barev a člověk se mezi nimi cítí jako v oáze klidu a dobré pohody.

Tvorbu Josefa Duspivy slovem uvedl jeho dlouholetý přítel a kolega Richard Böhnel, se kterým už připravili několik společných výstav, mimo jiné v Nepomuku.

Malíř je rodákem z Plzně, ale dlouhá léta žije ve Strakonicích. „Josef Duspiva i touto výstavou ukazuje, že jedním z hlavních námětů je pro něj krása rodného pošumavského kraje. Jeho oleje často zachycují zvláštní poetičnost vesniček na jihozápadě Čech," připomněl Richard Böhnel.

Jak dále uvedl, strakonický malíř nepomíjí ani další témata, například výtvarné zpracování literárních předloh, což dokazuje jeho inspirace Máchovým Májem zhmotnělá na pěti plátnech. V Duspivově tvorbě však nechybí ani různá zátiší.

Kritici připomínají, že Josef Duspiva svými obrazy nikdy nechtěl lacině šokovat ani mu nešlo o to, aby se zviditelňoval tvorbou nesrozumitelných výtvarných konstrukcí. Jeho snahou naopak je, aby díla byla čitelná a uspokojovala duši vnímavého pozorovatele. Proto si jako náměty vybírá jednoduchá a obyčejná témata, přičemž jeho obrazy přinášejí do lidských myslí pohodu a klid.