Nejprve o činnosti psovodů popovídal Jiří Dupal, aby si všichni přítomní udělali obrázek. Pak následovaly ukázky výcviku, který nezahrnuje pouze základní poslušnost. Psovodi například předvedli, že s policejním psem není radno si zahrávat.

Svou základnu mají psovodi v Purkraticích nedaleko Písku, kde mají psi své kotce, ale i dostatek prostoru a vybavení pro výcvik.