„Do 7. ročníku se přihlásilo 26 mateřských škol z celého Písecka a předškolní klub Margaretka z Písku. Mám velkou radost z výtvarných dovedností dětí a velmi si vážím úsilí, které tomu věnují učitelky,“ zdůraznila Jarmila Svobodová, vedoucí učitelka pořádající 15. MŠ při ZŠ E. Beneše.

„Už jsem si stihla část výstavy prohlédnout a obrázky mě moc potěšily. Je vidět, že máme šikovné děti a obětavé paní učitelky,“ dodala starostka Písku Eva Vanžurová.

Vítání občánků v Písku.
Noví občánci na písecké radniciOdborná porota v čele s výtvarnicí a pedagožkou Marcelou Uhrovou hodnotila celkem 198 obrázků ve čtyřech věkových kategoriích a nejlepším mladým výtvarníkům udělila ceny. Čestné uznání převzala MŠ Čížová za obrázkovou knihu.

Obrázky dětí z mateřských škol jsou do 30. března vystaveny v píseckém kinu Portyč a zájemci si je mohou prohlédnout vždy půl hodiny před filmovou projekcí.