V úterý večer s ním v Písku vystoupil houslista Pavel Šporcl.  Uvedli skladby Niccola Paganiniho a některých jeho současníků  pro housle a kytaru. Lubomír Brabec představil také svoji kompozici Fantazia na Góralu, Czy ci nie žal? „Napsal jsem ji jako poctu ke svatořečení sv. Jana Pavla II.," uvedl na koncertu Lubomír Brabec.

Mnohé posluchače dojaly až k slzám variace Pavla Šporcla  na českou hymnu i jeho předcházející slova o tom, že Češi mají mít více sebevědomí, protože mají být v historii i současnosti na co hrdí. V této souvislosti připomněl i houslistu a vynikajícího pedagoga Otakara Ševčíka,  do jehož písecké školy jezdili mladí houslisté z celého světa.

Festival, který se koná     v Pošumaví, si klade za cíl navázat na tradici české národní identity a kult sv. Jana Nepomuckého.
Písecký kostel nebyl pro jeden z koncertů vybrán náhodou. Jeho součástí  je kaple sv. Jana Nepomuckého. Kromě toho se město může pochlubit sochou tohoto světce na  národní kulturní památce – Kamenném mostě.