V sobotu uplynulo 590 let od smrti husitského hejtmana Jana Žižky z Kalicha a Trocnova. Toto významné výročí připomnělo Prácheňské muzeum v Písku krátkodobou mimořádnou výstavou. V Rytířské síni hradu si návštěvníci do pátku mohli prohlédnout originál čáslavské kalvy, což má být vrchní část lebky Jana Žižky. Do Písku tuto vzácnou relikvii zapůjčilo Městské muzeum v Čáslavi.

Právě v sobotu se kalva znovu vydala na cestu. V 10 hodin se před Prácheňským muzeem uskutečnila malá slavnost. Nejprve ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka přítomným vysvětlil, že Písečtí pomáhali při přepravě ostatků Jana Žižky z jeho původního hrobu před oltářem v kostele sv. Ducha v Hradci Králové do Čáslavi. Zde, v kostele sv. Petra a Pavla, byly ostatky objeveny v roce 1910 při rekonstrukci chrámu.

Potom už na nádvoří muzea purkrabí píseckého hradu v podání ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška a za přítomnosti starosty města Ondřeje Veselého předal vzácnou relikvii do rukou táborského děkana. V Táboře bude kalva od 12. do 18. října vystavena v Gotickém sále Staré radnice. Bude v expozici připravené k Žižkovu výročí určitě jedním z největších lákadel.

Ještě než relikvie opustila Písek, přepadli průvod u sv. Floriána johanité ze Strakonic. Písečtí však památku na neporaženého vojevůdce ubránili.