V programu Slavnosti na Kamenném mostě, kterou v sobotu za podpory města Písku uspořádalo občanské sdružení Přátelé Kamenného mostu, vystoupil také folklorní soubor Písečánek. Chlapci a děvčata v lidových krojích přítomným divákům zahráli, zazpívali a zatančili. Ještě před Písečánkem se představil pěvecký sbor Sonitus.Doprovodným programem slavnosti bylo promítání filmu Obrázky z města nad Otavou z tvůrčí dílny Filmové akademie Miroslava Ondříčka. Na začátku jarní slavnosti starosta Ondřej Veselý a ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek zahájili výstavu nazvanou Písek za císaře pána. Jednotlivé panely jsou umístěny na levém břehu řeky Otavy mezi Kamenným a Novým mostem. Výstava potrvá do konce turistické sezony.