Jak se bude jmenovat, zatím ale není jasné.

Původní návrh, se kterým se ztotožnila i letopisecká komise, byl Pleskotova lávka – po architektovi Josefu Pleskotovi, který lávku navrhl. Podle stanoviska Ministerstva vnitra, o které město požádalo, je v rozporu se zákonem o obcích pojmenovávat veřejná prostranství po žijícím člověku.

Osadní výbor Svatý Václav doporučil název Václavská lávka, osadní výbor Hradiště názvy Hradišťsko – Václavská lávka, Lávka U Vodárny či U Smetáka.

Na úřad dorazila petice, která požaduje pojmenovat lávku po Dagmar Šimkové, k čemuž se přiklonili i radní. Konečné slovo mají zastupitelé.

A jak by se lávka mohla jmenovat podle vás? Můžete hlasovat v anketě u článku.