Zástupkyně vedoucí Renata Bečánová začínala v Domově seniorů ve Štěkni, byla u stěhování domova na Rybniční a zde také dosud pracuje. „Z Domova seniorů ve Štěkni se stěhovalo 70 seniorů, z nichž máme stále ještě žijící dva uživatelky – paní Marii Špilerovou a paní Zdeňku Bubíkovou,“ říká Renata Bečánová.

Historie

Domov pro seniory byl původně v raně barokním zámku ve Štěkni, který stojí na místě někdejší tvrze, pocházející již ze 14. století. Na zámek tvrz přestavěli Losiové z Losimthalu v letech 1664 až 1665. Když rod vymřel, získal jej roku 1781 Josef Mikuláš Windischgrätz. V roce 1922 jej Alfred August Windischgrätz prodal kongregaci Anglických panen. V roce 1949 převzal štěkeňský zámek stát a vytvořil zde Domov pro seniory pro kapacitu 160 lidí. Důvodem ukončení působení bylo navrácení štěkeňského zámku řádu Congregatio Jesu.

Před 20 lety

Nové zázemí pro seniory se vytvořilo položením základního kamene v březnu roku 1998. Moderní komplex v podobě otevřené knihy byl ukončen v červnu roku 2001. Budova je umístěna v poklidné části Strakonic s nedalekým nákupním centrem. „Následovalo stěhování seniorů do nové dvoupodlažní bezbariérové budovy s kapacitou 120 míst. V průběhu podzimu roku 2001 byla kapacita zcela naplněna,“ zavzpomínala Renata Bečánová..Domov pro seniory Rybniční poskytuje služby seniorům od 1. srpna 2001.

Důsledkem potřebnosti zvýšené péče o seniory s Alzheimerovou chorobou či rozvinutou fází demence vznikla v roce 2011 na Domově pro seniory nová sociální služba – Domov se zvláštním režimem s kapacitou 16 míst. Kapacita domova pro seniory byla tak snížena na 104 lůžek.

Současná vedoucí Jana Nevařilová přišla do zařízení v době koronaviru. P to více si cení práce a přístupu všech, kteří nějakým způsobem pomáhají. „Ráda bych touto cestou přes Strakonický deník chtěla poděkovat všem zaměstnancům, bez nichž by domov nemohl vůbec existovat. Rovněž i všem dobrovolníkům, sponzorům a dárcům.“

Oslavy začínají ve čtvrtek v 9 hodin a v článku najdete jejich přesný program.

Vedoucí DS a DZR Rybniční
Roky 2001 až 2009: Mgr. Milan Korec
Roky 2009 až 2012: Mgr. Magdalena Klečková
Roky 2012 až 2015: Hana Petrovcová
Roky 2015 až 2017: Mgr. Petr Martínek
Roky 2017 až 2021: Václav Kroupa
Rok 2021 dosud: Ing. Jana Nevařilová

Mezníky

Rok 2011: Vznik Domova se zvláštním režimem s kapacitou 16 míst.
Rok 2016: Havárie a částečná rekonstrukce kuchyně, kdy Domovu pro seniory podala pomocnou ruku Základní škola F. L. Čelakovského ve Strakonicích (Jezerní ul.). Zapůjčila DS kuchyň pro každodenní zajištění (vaření) stravy pro DS i pro Pečovatelskou službu.
Rok 2017: Došlo k rozšíření zahrady pro seniory a její následné rekonstrukci. Zahrada je využívána k relaxaci seniorů a jejich rodinných příslušníků, rovněž i ke kulturním akcím, pořádaných pro seniory. Dříve byla otevřena i pro veřejnost. S ohledem na covidovou situaci k jejímu znovuotevření pro veřejnost prozatím nedošlo.
Od roku 2018 dochází k postupnému obměňování inventáře – postelí, stolků atd.

Program
Oslava výročí se uskuteční v areálu DS Jezerní a součástí budou sportovní hry klientů Městského ústavu sociálních služeb Strakonice včetně družstva zařízení Kotva při strakonické nemocnici.
9 hodin – přivítání hostů a zahájení her
9.30 hodin – sportovní klání
11 hodin – hudební doprovod (Pavel Justich)
12 hodin – oběd
13 hodin – vyhodnocení her + kulturní program – účast přislíbili šermíři, břišní tanečnice či kouzelník.