A drakiáda, kterou společně připravily Sbor dobrovolných hasičů a obec Oslov se vydařila. Foukal vítr, což mnohým účastníkům akce nevadilo, neboť při pouštění draků je vítr potřeba. Koho běhání s drakem po louce unavilo, mohl si pod připraveným přístřeškem v klidu vypít horký čaj (dospěláci se známou příchutí), děti si mohly na stole namalovat nejen draka, ale i jiné motivy patřící k podzimu. A za pěkný obrázek dostaly sladkou odměnu.

Více než šedesát účastníků si drakiádu náležitě užilo, po společném fotografování ještě následovalo opékání vuřtů na ohni. A kdyby nezačalo pršet, asi by vydrželi pouštět draky o nějakou chvíli déle. A to ještě mnohé přítomné dospěláky čekala večer v hostinci U Hrachů v Oslově posvícenská taneční zábava.

František Bořánek