V sobotu se v mateřské škole v Dobevi konalo vítání občánků. Jeho součástí bylo i vystoupení místních dětí.

„Sešli jsme se, abychom přivítali vaše děťátko, největší dar, jaký jste mohli dostat. V posvátné chvíli, kdy jste poprvé sevřeli v náručí své milované dítě, jste pocítili to, co vám život až do té chvíle odpíral. Přeji vám, abyste ušlechtilé rodičovské city mohli intenzivně prožívat po celý život,” řekla starostka obce Jaroslava Strnadová.

Na závěr se vyfotografovali rodiče s dětmi i jejich příbuzní a kamarádi, kteří se přišli také podívat na vítání.