Střední průmyslová škola filmová vznikla v Čimelicích před sedmdesáti lety, tedy v roce 1952. Před čtyřiceti lety - v roce 1982 - pak obec opustila. Před deseti lety při posledním kulatém výročí se čimeličtí rozhodli si školu připomenout a oživit zde filmovou tradici. Uspořádali tehdy Čimelické letní filmové dny. Dvoudenní akce, která se konala v srpnu roku 2012, nabídla slavnostní odhalení pamětního kamene filmové školy v parku před bývalým internátem, besedy s pamětníky a absolventy, archivní snímky školy či promítání filmů.

Ve fotogalerii se můžete vrátit o deset let zpět a tuto událost si připomenout.