První adventní neděle byla v mnoha městech a obcích ve znamení rozsvícení vánočních stromů. V Protivíně se sešlo na 1500 lidí, mohli si vyzkoušet některé vánoční zvyky, jako lití olova Na děti čekala Ježíškova pošta a všechny dostaly malý dárek. V Písku vystoupil žesťový kvartet a děti poslaly přáníčka prostřednictvím balónků.