Konkrétně by šlo o krátký úsek od křižovatky se Sokolovskou ulicí po průjezd kolem objektu Humanika k potravinám Prima. Změnu navrhuje dopravní komise.

„Zobousměrnění části ulice by ulehčilo dopravě v centru města, hlavně v Masarykově ulici," vysvětluje předseda komise Miloslav Kozák.

Jako příklad uvádí to, že řidič, který parkuje ve dvoře u potravin a který jede na sídliště, do Sepekova či Přeštěnice, už nebude muset jet Masarykovou ulicí, která patří k nejvytíženějším ve městě. Nově by vyjel hned v Sokolovské ulici.

I Miroslav Doubek, radní zodpovědný za infrastrukturu, považuje návrh za rozumný a podporuje jej. „Je ve prospěch snížení dopravního zatížení Masarykovy ulice i ve prospěch obyvatel," říká Miroslav Doubek.

Podle Kamily Čuřínové Ingrišové, mluvčí písecké policie, je vždy potřeba zajistit ke každé konkrétní úpravě či změně projektovou dokumentaci a právě až na jejím základě se vyjadřuje dopravní inženýr Policie ČR. „Změna by vyžadovala řešení rozhledů v křižovatkách a nesla by s sebou bezpochyby úbytek parkovacích míst v lokalitě," komentuje zobousměrnění části ulice Kamila Čuřínová Ingrišová.

Dopravní komise je poradním orgánem rady města, která by změnu v ulici řešila.

Písecký deník se bude tématu věnovat i v dalších dnech.

Co dopravní komise také řešila
- upravení rychlosti v Sažinově ulici
- režim parkování v centru města (viz PD 28. 2.)
- úpravu přechodu na Tyršově náměstí
- změnu přechodu u pošty na náměstí E. Beneše na místo pro přecházení