Za příčinu vzniku březnového požáru odborníci stanovili špatný stav komínového tělesa v kombinaci s přizděným trámem. „Trám tam byl zazděný a nikdo o něm nevěděl. Statik Jiří Tuček také po požáru říkal, že byly trámy ve zdi shnilé a že hrozilo, že by se mohl zřítit strop naráz, i kdyby požár nebyl. Kdyby se strop zřítil při bohoslužbě, bylo by to velké neštěstí. Podle mě byl požár Božím řízením," vysvětlil správce kostela Miroslav Felcman, který v objektu do doby požáru bydlel.

Celková obnova kostela bude trvat podle předpokládaných pracovních etap až do podzimu příštího roku. Biskup CČSH Filip Štojd, který je mirovickým farářem od roku 1998, přišel s nápadem, že každý, kdo přispěl a ještě přispěje na obnovu kostela částkou deset a více tisíc korun, dostane skutečný klíč od kostela, aby ho mohl kdykoliv navštívit.

Dárců, kteří přispívají na obnovu kostela, přibývá. „Zatím počítáme s předáním šestnácti klíčů pro jednotlivce a organizace, kteří přispěli deseti tisíci a více korunami. Na tento nápad mě přivedla osmdesátiletá paní, která darovala na obnovu kostela šestnáct tisíc a chtěla klíč od kostela, aby ho mohla předat svým dětem, aby tu po ní něco zůstalo," svěřil se biskup Církve československé husitské (CČSH) Filip Štojdl.
V prostorách fary podle projektu vznikne centrum duchovní obnovy pro všechny, kteří si potřebují urovnat svůj život a procházejí těžkým obdobím. „Lidé zde budou moci trávit libovolně dlouhou dobu a svůj pobyt si buď platit, nebo si ho uhradit formou práce v dílně, úklidem nebo na farní zahradě a podobně," vysvětlil Filip Štojdl. Původně se uvažovalo také o vybudování startovacích bytů pro mladé lidi z pěstounských rodin. Od toho museli podle Filipa Štojdla ustoupit, protože by se projekt prodražil o několik milionů. Rekonstrukce kostela, fary a parteru počítá s několika etapami. Po dokončení stropů a zastřešení bude následovat kompletní výměna elektroinstalace, topení, vodoinstalace, přípojka ke kanalizaci, omítky, výměna oken, zateplení objektu a nová fasáda. Podle Filipa Štojdla by rádi otevřeli obnovený kostel na podzim příštího roku. „Mám k tomuto místu velice pozitivní vztah. Žiji v Mirovicích osm let a mám to tady rád. Prožil jsem tady s vnoučkem hezké chvíle, chodíme spolu na ryby a na houby. Bylo to tady hezké a rád bych se sem zase vrátil," svěřil se správce kostela Miroslav Felcman.

Stále nemůže zapomenout na chvíli, kdy se vzbudil po noční službě, najedl se a šel dát do patra do koupelny prádlo do pračky. Když vycházel poslední schody, vyšlehly proti němu plameny. „Scházel jsem hned dolů a proti mně už přicházeli hasiči, které zavolali lidé z okolí, když jsem ještě spal. Měl jsem tady psa a ten také nepoznal, že se něco děje. Lidé reagovali hned a dobře," chválil pozorné sousedy Miroslav Felcman. V současné době žije v domě s pečovatelskou službou, než se bude moci vrátit zpátky. „Máme tady úžasného starostu. Kostel ještě hořel a už mi nabízel místo v pečovatelském domě, kde bylo shodou okolností volno. Bylo to krásné lidské gesto. Postaral se i o mirovické hasiče, kteří tady byli devatenáct hodin, a zaplatil jim večeře," vzpomínal dál.

Nezapomněl ani na kolegy z katolické církve, kteří poskytli Církvi československé husitské v Mirovicích svou kapli k bohoslužbám. „Letní bohoslužby jsme mívali tady pod širým nebem, ale jednu jsme už měli u nich v kapli. Místní farář Petr Hovorka nám vychází velice vstříc a teď nás pozval i na Svatováclavský farní den, který budou pořádat 26. září," vysvětloval ve vyhořelé lodi kostela bez střechy, ale už vyklizené a s osekanou omítkou, Miroslav Felcman. Spoustu práce tady od uhašení požáru udělali brigádníci.

„Přijel sem i jeden šofér z Brna. Jeho rodina věnovala do sbírky deset tisíc korun a on tu tři dny pracoval, otloukal omítky a spal ve spacáku," vzpomínal dál.

Strakonická firma bude dělat jen stropy a střechu, ale ostatní práce si budou dělat dál svépomocí farníci a dobrovolníci. „19. prosince by tady měla být svatba. Budoucí nevěsta tady chodila k Filipovi Štojdlovi do skauta a chce se tu vdávat," prozradil Miroslav Felcman