O tom, jakým způsobem se premonstrátský klášter zaměřuje na malé návštěvníky a co nového chystá, jsme hovořili s hlavní průvodkyní Petrou Kramperovou.

Jakým způsobem tedy cílíte na rodiny s dětmi?

Díky grantu Jihočeského kraje  se nám v loňském roce podařilo vytvořit několik typů pracovních sešitů pro děti a mládež, které by měly malým návštěvníkům úměrně jejich věku zpestřit prohlídku kláštera. Pracovní sešity jsou udělány v několika verzích podle věku dětí. Při plnění jednotlivých úkolů v pracovním sešitě mají děti možnost seznámit se s klášterem, jeho významnými historickými osobnostmi, architekturou a samozřejmě také s řádem premonstrátů a jeho spiritualitou. Sešity jsou koncipovány jak pro rodiny s dětmi, tak pro školní exkurze.

Prohlídkové trasy kláštera otevřete v květnu. Připravujete pro letošní sezonu nějaké novinky?
Prohlídková trasa kláštera i výše vstupného zůstávají pro letošek nezměněné. Největší novinkou je tak právě možnost zúčastnit se různých didaktických programů pro děti a mládež, využívajících hlavně metod tzv. zážitkové pedagogiky.

Kromě prohlídek s pracovními sešity není problém vytvořit prohlídku „na míru" podle věku a zájmů návštěvníků. Velice oblíbené je u školních dětí například dobrodružné hledání pokladu opata Jarlocha.

Od loňska pořádáte v budově barokní prelatury na prvním nádvoří kláštera výstavy. Na co se návštěvníci mohou těšit letos?
Otázka výstav v budově  bývalé prelatury zatím zůstává otevřená. Pro letošní rok je totiž plánovaná rekonstrukce střech na této budově. Podrobnosti zatím ještě neznám. Pokud to situace umožní, ráda bych, aby v prostorách prelatury byla výstava minimálně přes hlavní sezonu, tedy v červenci a v srpnu. O jakou výstavu nebo výstavy se bude jednat, zatím neprozradím, vše je zatím ještě rozjednané.