Práce ve Švermově ulici v Milevsku budou trvat déle, než byl plán. Dokončení se tak z původního termínu do konce října posouvá maximálně o měsíc. Pro řidiče to znamená vydržet ještě nejpozději do 30. listopadu objížďku – neoficiální vede po účelové komunikaci Cukava – Hajda, oficiální přes Velkou a Osek. Problémy to přináší rovněž lidem z ulice.

Důvodem podle starosty Ivana Radosty jsou i práce navíc za téměř půl milionu korun bez daně. Ty také mají zvýšit komfort obyvatel. „Chceme lidem, kteří tam bydlí, udělat dobrou službu – aby se jim jednou provždy dopojily vjezdy do dvora s chodníky, silnicí i zámkovou dlažbou," vysvětlil.

Dodal, že by byl rád, kdyby k navýšení dali souhlas zastupitelé, ale na druhou stranu je trápí čas. Proto radní rozhodli, což je v jejich kompetenci, o navýšení rozpočtu akce na 9,7 milionu korun bez DPH. Tyto práce už začaly.

Přesto budou zastupitelé o obnově ulice, která se konkrétně týká komunikací, jednat. Čeká je schvalování výměny zbytku podloží, které doporučují pracovníci odboru investic a správy majetku i stavební dozor. Díky tomu by nemělo do budoucna hrozit například propadnutí vozovky. V tomto případě jde o částku 411 tisíc korun bez daně.

Místostarosta Martin Třeštík vysvětlil, že doporučení je takové, aby podklad celé ulice byl jednotný. „Původní projekt předpokládal, že nahradíme jen to, co jsme vyhrabali, a zbytek zůstane," popsal. Novinka by tedy přinesla i změnu podkladu v úseku, kde město novou kanalizaci nebudovalo. 
  Na dotaz, proč záležitosti řeší nyní, radní Miroslav Doubek, jenž má stavbu na starosti, sdělil, že čekají na rozhodnutí zastupitelů, kteří se sejdou příští týden ve středu. „Musí se – na rozdíl od projektu – udělat jinak konstrukční vrstva vozovky. Peníze na to musí schválit zastupitelstvo," odůvodnil.

Dodal, že se na to přišlo zhruba před týdnem. „Kdyby rozhodnutí o uvolnění peněz mohlo padnout dřív, firma mohla asfaltovat, řekněme, v příštím týdnu, takto se to o čtrnáct dní posouvá," doplnil radní s tím, že záležet bude také na počasí.

Druhá etapa obnovy sítí a komunikace ve Švermově ulici se řadí spolu s pracemi v Jeřábkově a Komenského ulici k hlavním akcím roku v Milevsku.