Trasa má 14 zastavení a na každé z nich přispěl dárce. Každý donátor věnoval obnově 14.000 korun, projekt významně podpořila obec Stožec. Křížová cesta, která vede územím šumavského národního parku až do Stožeckého pralesa, bude slavnostně posvěcena 18. srpna, kdy se koná v místní kapli mše při příležitosti stožecké poutě.

Dřevěná Mariánské kaple, k níž křížová cesta vede, patří mezi památky lidové architektury šumavského regionu. Její vznik je opředen pověstmi sahajícími do 17. století. Ke Stožecké kapli vedly původně tři křížové cesty: ze Stožce, z Českých Žlebů a z Dobré.

Současná křížová cesta kopíruje jednu z nich. 18. srpna ve 13:00 hodin se sejdou všichni zájemci na křižovatce lesních cest z Dobré, Českých Žlebů a Stožce.

Pavel Pechoušek, manažer pro PR a media, Turistický spolek Lipenska