O vzhled obce a místních částí  se stará pátým rokem zaměstnanec, kterého má obec na veřejně prospěšné práce z úřadu práce. K dispozici má obecní traktůrek. „Stará se o veřejná prostranství a dělá drobné zednické práce. V roce 2012 opravoval i obecní hospodu," vysvětlil starosta Zdeněk Vituj.

Hodně práce si dělají v obci svépomocí. Loni revitalizovali náves, kde je i autobusová zastávka, a svépomocí si tam vybudovali chodník. Na tom, jak pomoci obci, se tu umí mezi sebou dohodnout soukromníci – autodopravce a zemědělci. Práce pak stojí většinou jen materiál. Z obecního rozpočtu kolem 2,6 milionu korun si velké výdaje obec dovolit nemůže. „Každoročně využíváme krajských dotací     z Programu obnovy venkova na veřejná prostranství a především na opravy místních cest. Letos máme podanou žádost na opravu části místní komunikace v Chrastinách kolem rybníku Podhorák, kde předpokládáme celkové náklady kolem 600 až 700 tisíc korun," doplnil Zdeněk Vituj.

Nejvíce peněz stály opravy silnic po povodních, které byly v letech 2009 a 2013. V roce 2010 dostali od Ministerstva pro místní rozvoj na opravy cest v Chrastinách 5,5 milionu korun a milion korun na vybudování nové cesty v Dolních Novosedlech. V roce 2013 dostali od Ministerstva dopravy 1,25 milionu na opravu komunikací v Dolních Novosedlech.

V minulosti také vybudovali například díky dotaci 300 tisíc korun z Ministerstva pro místní rozvoj dětské hřiště v Dolních Novosedlech        a v Chrastinách. Spoluúčast obce byla 120 tisíc korun. Před několika lety se jim také podařilo proměnit k lepšímu kapličku v Chrastinách. Interiér kaple vyzdobil malíř Petr Mano, kterému pomáhal zdejší rodák Tomáš Majdl.

Originálně se zastupitelé rozhodli řešit také otázku čistírny odpadních vod (ČOV). Od snah  získat dotaci na centrální ČOV je odradily obavy. Nikdy není jistota, že dotaci obec dostane a pokud ano, že ji nebude muset třeba vracet. Varoval je nedávný příklad, kdy SORP musí vracet téměř milion korun z dotace na projekt Orlicko čistější. „Udělali jsme si studii, co by pro obecní rozpočet znamenalo, kdybychom přispěli na sto čísel popisných na vybudování domácí ČOV, protože některé domy už je mají. Zjistili jsme, že se dá taková ČOV postavit za čtyřicet tisíc korun včetně přípravy a zkolaudování. Z obecního rozpočtu by to bylo rozhodně méně než na centrální ČOV pro celou obec včetně vybudování kanalizace. Navíc nezatížíme občany stočným," vysvětlil Zdeněk Vituj. Celkové náklady na ČOV a kanalizaci pro celou obec by mohly být až kolem padesáti milionů korun.

Projekt na kořenovou ČOV mají od roku 2009. Je v souladu se starým  územním plánem a v zadání nového územního plánu. Rozpočet na ČOV byl podle projektu patnáct milionů korun. Požadavek Povodí Vltavy na oddělenou kanalizaci by ale obci výdaje za vybudování kanalizace výrazně zvýšil. Zastupitelé se proto rozhodli, že nechtějí zadlužit obec na mnoho let dopředu.

„Pokud si zažádá kolem devadesáti majitelů domů, vyjde to obec jen na tři miliony. Projekt máme rozložený na několik let. Loni jsme dostali tři žádosti na tři čističky a už jsme vyplatili 120 tisíc korun,"  upřesnil Zdeněk Vituj s tím, že se hlásí další zájemci.  Obec jim s přípravou potřebných materiálů pomáhá.

Zajímavosti

V Dolních Novosedlech trvale žije kolem 215 obyvatel.
Akcí, které tady pořádají pro děti, se účastní průměrně kolem šedesáti dětí – místních i z okolí
Obecní rybník Podhorák slouží na přání obyvatel k rybolovu – obec prodává celoroční a denní povolenky k lovu ryb

Historie obce

Název Novosedly souvisí s výrazem „lidé nově osedlí".
Roku 1061 dána knížetem ke klášteru ostrovskému a roku 1230 náležela klášteru u sv. Jiří v Praze.
Zboží to přišlo v neznámé době do rukou světských a držitelé jedné části psali se Zimové z Novosedel. Z těch vynikl kolem roku 1530 Václav, služebník Lva z Rožmitála. Druhá část příslušela ke Zvíkovu ještě v XVII. století.
Rok 1890 – Dolní Novosedly, ves, hejtmanství a okres Písek, fara a pošta Záhoří u Písku, 30 domů, 222 obyvatel, pískovcové lomy.
(podle Ottova slovníku naučného)
zdroj www.dolni-novosedly.cz