Udržovat pořádek v zátoce orlické přehrady ve Starém Sedle a vybírat poplatky za zdejší kotvení lodí plánuje starosta Orlíku nad Vltavou Jan Mára.

S nápadem provozovat kotviště neboli vývaziště v zátoce, kde končí stará Žďákovská cesta, přišel už loni. „Je to na našem katastrálním území, proto jsem loni v létě vznesl požadavek o provozování vývaziště na Státní plavební správu, ale ta mě odkázala na Povodí Vltavy, abychom se společně dohodli. Od srpna je správní řízení o provozování vývazišť přerušené a dosud jsem od Povodí Vltavy žádné vyjádření nedostal," konstatoval Jan Mára.

Dodal, že zatím na Povodí Vltavy nenaléhal, ale sezona na přehradě už pomalu začíná. Připomněl, že se loni jednalo o celkovém počtu kolem osmdesáti vývazišť. „Na březích se hromadí odpadky, ale nikdo je neuklízí. V zátoce ve Starém Sedle se dají díky staré Žďákovské cestě vytahovat lodě z vody. Jezdí tam i rybáři. Pokud budeme mít vývaziště ve správě, dáme tam koše na odpadky a opravíme cestu. Rozhodně nepočítáme s tím, že by obec na provozování vývaziště zbohatla, ale alespoň by se jí vrátily náklady za udržování pořádku," vysvětlil Jan Mára.

Podle vyjádření Státní plavební správy záleží na tom, jak se s obcí dohodne Povodí Vltavy, které zmíněné vývaziště provozovalo v minulosti.

Starosta Orlíku nad Vltavou Jan Mára konstatoval, že pokud bude Povodí Vltavy chtít provozovat vývaziště ve Starém Sedle dál, bude muset vyřešit nakládání s odpady.


Státní Podnik Povodí Vltavy spravoval většinu kotvišť neboli stání pro sportovní lodě na orlické přehradě až do loňského roku. Od loňska ale platí změna zákona o plavbě a o jejich umístění rozhoduje Státní plavební správa. „V loňském roce po změně zákona o plavbě Povodí Vltavy požádalo Státní plavební správu o provozování těchto stání, dnes vývazišť. Mezi nimi jsou i vývaziště ve Starém Sedle," vysvětlil tiskový mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán. Případ, kdy by žadatelem o provozování vývaziště byla obec, je podle něj ojedinělý.

Vyjádření k tomu, zda Povodí Vltavy přenechá vývaziště Staré Sedlo obci, však nesdělil.

Vývazišť je na Orlíku podle Hugo Roldána kolem padesáti a dále je tam kolem deseti přístavů provozovaných yachetními kluby.
Jak to funguje v praxi? „Ve vývazištích provozovaných státním podnikem Povodí Vltavy je třeba loď zaregistrovat na základě podané žádosti o místo ve vývazišti. Registrace se uskuteční, pokud je ve vývazišti volná kapacita, pokud typ lodě a navrhovaný způsob stání je vhodný pro daný typ vývaziště – zátoky, případně jsou splněny další podmínky. Po registraci většinou následuje uzavření dohody o poskytnutí místa," vysvětlil podmínky Hugo Roldán.

Situaci na Orlíku přiblížil ředitel pražské pobočky Státní plavební správy Hynek Beneš: „V prostoru nádrže vodního díla Orlík je převážná většina břehových pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy. Proto také většina vývazišť, k jejichž provozu je nutný přístup na břehový pozemek, je projednána pro státní podnik Povodí Vltavy. Není ovšem úplnou výjimkou, že další subjekt uzavře s Povodím Vltavy dohodu a schválené vývaziště či přístaviště provozuje sám."
Projednávání vývazišť podle nových pravidel podle jeho slov ještě není zcela dokončeno.