Drhovle  – S názvem této  obce  severně od Písku se mnohým lidem vybaví domov důchodců. Ten už několik desítek let sídlí v místním zámečku. Jeho vedení s obcí velmi dobře spolupracuje a snaží se vzájemně  si vyjít vstříc. „Ale naše obec se  může pochlubit tím, že všechny její osady leží  v krásném přírodním prostředí, kde se dobře žije domácím,  a chalupáři sem zase přijíždějí za klidem a odpočinkem," říká drhovelský starosta Jiří Bláha. Ve funkci je od  voleb  v loňském roce a stejně jako místostarostka Božena Havlíková  jsou neuvolněnými funkcionáři. „Nechci opustit práci profesionálního hasiče, kterou dělám moc rád.  Zvládnut se dá obojí, zvláště když mi hodně pomáhá bývalá  starostka a nyní neuvolněná místostarostka Božena  Havlíková," říká Jiří Bláha.

V současné době žije v celé obci a osadách  525 obyvatel,  dá se říci, že už několik let se tento počet příliš  nemění.  Nejstaršími obyvatelkami jsou Josefa Pechoušková (1918) z Brloha  a Pavlína Pavlová (1919) z Pamětic.  „Snažíme se být v kontaktu  i s našimi  nejstaršími obyvateli. Třeba i tím, že je společně s panem starostou navštěvujeme  od 50 let vždy při kulatých narozeninách  a za obec jim přinášíme dárkový balíček," uvádí místostarostka  Božena Havlíková. „Důležitou událostí je vítání nových občánků. Rodiče dostávají při narození dítěte od obce pět tisíc korun," doplňuje  starosta Jiří Bláha.

I když část domků hlavně v osadách  obývají chalupáři, většina trvale bydlících zůstává. A to i přesto, že zde  není základní ani mateřská škola a poštou patří obec do Písku. Je tady sice praktický lékař, ale ordinaci zubaře se nedaří obsadit. „Obec nemá ve svém vlastnictví  stavební parcely, které by mohla nabídnout ke stavbě rodinných domů. Ale aby to bylo přesnější, v Mladoticích máme stavební parcely, ty  nejsou zahrnuty v územním pánu. I to  je jeden z důvodů,  proč chvátáme na nový územní plán," upřesňuje Božena Havlíková.

Každoroční rozpočet obce se pohybuje kolem sedmi milionů korun. Není to mnoho, zvláště když uvážíme, že obec se musí starat o velké  množství místních komunikací.  A tak u některých akcí se musí čekat na dotaci z příslušného  titulu Regionálního operačního programu nebo z Programu obnovy venkova.
K největším akcím posledních let patřila stavba vodovodu, kterým  se do obce dostává voda z Římova. Takže  vodovod už kromě Drhovle je v Chlaponicích, Mladoticích, Paměticích a  Dubí Hoře. „S kanalizací v obci nepočítáme, domy jsou roztroušené na velkém území a některé  domácnosti mají svoji čističku odpadních vod. Spoléháme na samočistící efekt přírody. Zatím žádné problémy nejsou. Dvakrát ročně jsou zde  na kontrole hygienici a neshledali žádné závady," uvádí starosta Bláha.

Hodně času i peněz „spolkne" údržba a přestavba objektů a zařízení v majetku obce. Na opravách se  podílejí občané obce i jednotlivých osad.     V červenci dostane novou střeChu za 150 tisíc  korun pohostinství a sál v Dubí  Hoře,    s opravami se počítá také v pohostinství v Paměticích.
Velkou radost mají Drhovelští  z rekonstruované kaple Narození Panny Marie v Brlohu, která byla po renovaci  vysvěcená a opět se zde mohou konat mše.  Otevřena byla 8. září v roce 2013. Nedávno bylo toto krásné prostředí svědkem svatebního obřadu.

Obec Drhovle  je nositelkou Zelené stuhy ze soutěže Jihočeská vesnice roku. Dostala ji především za lipovou alej. Životní prostředí  a odpadové hospodářství klade obec na jedno z předních míst. Dotaci ze Státního fondu životního prostředí využili k nákupu svozového auta s hydraulickou rukou.   „V obci ještě nemáme sběrný dvůr, ale  obyvatelé mohou prozatím využívat sběrná místa. Než začneme zřizovat sběrný dvůr, potřebujeme nový územní plán. A to je další důvod, proč na jeho pořízení tak spěcháme," uvádí Jiří  Bláha.

V obci a osadách mají občané na tříděný odpad k dispozici nádoby na papír, plasty, sklo, biologický odpad a železo.  Směsný a tříděný odpad odvážejí Městské služby Písek, biologický odpad  putuje na kompostárnu  u písecké teplárny. Přestože obyvatelé mají dost příležitostí, kam odložit odpad, vznikají  černé skládky. Likvidace té minulé stála 60 tisíc korun.

Na první pohled je to neuvěřitelné, ale je to tak, velké starosti Drhovli působí Písek. Jeho průmyslová zóna nemá  dostatek parkovacích míst pro kamiony. Řidiči to řeší jednoduše. Parkují na staré silnici nad Chlaponicemi a zůstává po nich velký nepořádek. „Poletující papíry a igelity obtěžují zejména lidi v Mladoticích. O úklid se musí postarat a zaplatit ho naše obce.  Došlo to tak daleko, že řidiči se domáhají vstupu do  okolních domů, aby se mohli vysprchovat. Samozřejmě, že lidé  si potom stěžují na obecním úřadě.  Jedním z řešení by bylo tento úsek uzavřít, ale to Ředitelství silnic a dálnic odmítá," zlobí   se starosta Jiří Bláha.    S místostarostkou Boženou Havlíkovou se shodují, že pokud Písek parkování kamionu nevyřeší, budou těžká auta a jejich řidiči obtěžovat část Drhovle.