Prvním místostarostou je František Mašek, druhou místostarostkou se stala Jaroslava Strnadová, bývalá starostka obce. Celé vedení obce je neuvolněné. Dalšími členy dobevského zastupitelstva jsou: Josef Charvát, Petr Valach, Josef Turek, Ivona Veselá, Zuzana Keclíková, Hana Tůmová Povejšilová a Hana Šmídová Zobalová.

„V tomto volební období se chceme soustředit na dokončení kanalizace a vodovodu v Oldřichově a opravu hřiště v Dobevi. Dlouhodobě plánujeme výstavbu mateřské školy v Oldřichově, protože kapacita té současné v Dobevi zdaleka nestačí,“ nastínil plány obce starosta Petr Kalina.