Stačilo několik jednání a místo pokuty mají Písečtí šanci, že v bývalých kasárnách bude do deseti let obchodní centrum. Pokud budou chtít.

Původně chtěla společnost Žižkov center (ŽC) za zmařenou investici 100 milionů korun. „Město Písek porušilo smlouvu, protože územní plán nám neumožňuje výstavbu obchodního centra," tvrdil koncem loňského roku David Weider z ŽC. Město však získalo vyjednávací výhodu, když zjistilo, že smlouva podepsaná bývalým starostou Miroslavem Sládkem je neplatná.

Obě strany se na jednání začátkem roku dohodly, že Žižkov center koupí za cenu dle smlouvy pozemky a budovy 
v objektu bývalých Žižkových kasárnách, tedy nikoli za cenu jedné koruny. Do deseti let od převodu nemovitostí postaví obchodní centrum, to pod sankcí šesti milionů korun.

„Nejedná se o ideální řešení, ale jde o výrazný posun. Do té doby zástupci ŽC nechtěli ani slyšet o termínech splnění závazků, natož o jakékoli sankci.  Bohužel David Wieder neakceptoval variantu, že by zůstal vlastnický stav takový, jaký je dnes. Tedy území od Technologického centra vlevo bude izraelských investorů a vpravo ve vlastnictví města," říká Josef Knot.

Město má v ruce trumf v podobě neplatnosti smlouvy, podle které se obě strany dohadují. A zřejmě ho využije.

„S ohledem na právní posudek právníka, který tvrdí, že smlouva s ŽC je od počátku neplatná, se nabízí řešení odstoupení od smlouvy," říká Josef Knot.

To by znamenalo, že město Písek si ponechá zbylé nemovitosti, které jsou stále ve vlastnictví města.

„Chápu, že se tím se značnou pravděpodobností město vystavuje soudnímu sporu o náhradu škody, ale tu by musela společnost ŽC prokázat a musel by o ni pravomocně rozhodnout soud. Formu odstoupení od smlouvy doporučuje i majetkoprávní komise," doplnil Josef Knot.

Ten by v bývalých kasárnách rád viděl nový aquapark, pro který musí Písečtí najít místo.