Zájemce Dao Le Quang požádal město o pronájem části pozemku nejprve vedle České spořitelny, následně vedle veřejných toalet a později vedle vzrostlé zeleně pod sloupem s hodinami.

„Tyto části pozemků jsme neschválili k pronájmu a žadateli jsme k umístění stánku s asijským občerstvením doporučili jiný pozemek, který žadatel neakceptoval," připomněl Bohumil Lavička, vedoucí odboru investic a správy majetku.

Město zájemce vybídlo, aby navrhl jiný pozemek, kde by občerstvení mohl provozovat.  Na to žadatel nereagoval. Milevští radní tak na poslední schůzce vzali na vědomí, že jednání v této věci jsou u konce.