„Nápad na zřízení muzea v Pohoří, které bude představovat ucelenou historii Mirovicka, se mi moc líbí. Už teď jsou tam zajímavé exponáty," konstatovala místostarostka Mirovic Marie Hrdinová.

Společně s dalšími starosty z okolních vesnic se účastní pracovních setkání s Pavlem Sučkem, kde se domlouvají na dalším postupu. „V srpnu bychom chtěli uspořádat turistický den na Mirovicku, kde by se mohli zájemci podívat na zajímavá místa," dodala Marie Hrdinová.
V Mirovicích by chtěli lidem přiblížit především zlatonosné štoly, ale v muzeu by se mohli lidé dozvědět také o tom, jak se v Mirovicích natáčel film Jarní píseň, ale 
také o právu hrdelním a poslední popravě v roce 1765 v místě nazývaném Háj,  o pivovaru či  cihelně.

V muzeu v Pohoří mohou návštěvníci vidět stálou expozici nazvanou Neživá a živá příroda se sbírkou minerálů a hornin. Další stálá expozice je věnovaná životu a dílu regionálního historika Jana Tomana. V současné době se připravuje třetí expozice, která bude návštěvníky seznamovat se selskými dějinami Mirovicka. „V sekci dějiny venkova Mirovicka chceme představit vývoj vesnice od 12. století přes 1. a 2. světovou válku. Zemědělství tady bývalo v té době hlavní obživou. Také chceme vystavit historická vysvědčení a tovaryšské listy," vysvětlil Pavel Suček. Na vzniku expozice spolupracuje s ředitelem Prácheňského muzea v Písku Jiřím Práškem a také s archeology muzea. „Třetí sekci plánujeme otevřít před prázdninami," dodal Pavel Suček.

I když nedaleké Myštice spadají už do příbramského okresu, zapojil do projektu i je. „Na Kostřateckém potoce se kdysi rýžovalo zlato a lze tam ještě dnes nalézt zbytky původních sejpů. Starosta Tomáš Koželuh už jedná o možnosti zpřístupnit zčásti lom na granodiorit," upřesnil Pavel Suček.

Do projektu se s nadšením zapojují Minice. „Jsme malá obec s 36 obyvateli a rádi bychom se trochu zviditelnili. Máme tu nejvyšší bod 585 metrů nad mořem na Křemenici, odkud je za hezkého počasí nádherný výhled až na Šumavu. Tak bychom tam chtěli postavit dřevěnou rozhlednu asi 12,5 metru vysokou," uvedla starostka Minic Hana Dandová. Na Křemenici chodí na vycházky lidé už teď.  Roky tam mají schránku, do které mohou vhazovat své dojmy a  přání. „Někteří lidé tam psali, že by tam bylo ideální postavit rozhlednu," dodala Hana Dandová. Tak vyrobila  vlastní návrh dřevěné rozhledny a se souhlasem zastupitelů ho předala ke zpracování píseckým projektantům. Také už zažádala o krajskou dotaci ve výši 700 tisíc korun.